สถานผลิตยาจำนงเภสัชกรรมไทย

สถานผลิตยาของเราได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานผลิตยาแห่งแรกของจังหวัดกระบี่นับเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้สร้างสถานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตราฐาน เพื่อผลิตยาที่เรามั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา และดูแลสุขภาพ ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาของเราด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงความ


Visitors: 33,238