ร้านจำนงเภสัชกรรมไทย

จุดกำเนิดที่เริ่มต้นจากร้านขายยาสมุนไพรเล็กๆในจังหวัดกระบี่ โดยหมอจำนง กาญจนโสภณ เปิดบริการขายยาสมุนไพร  บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ตลอดจนถึงเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ที่มีความสนใจในด้านการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่อดีตเมือสามสิบกว่าปีก่อน จนกระทั้งปัจจุบันร้านขายยาจำนงเภสัชกรรมไทยยังคงเปิดให้บริการขายยาสมุนไพรทั้งปลีกและส่งให้กับ ร้านขายยาสมุนไพร สถานพยาบาลด้านแพทย์แผนไทยทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา

Visitors: 33,237